Turvataan hyvinvointi koko Lapin alueella osa 2 – Blogi Marjo Appelgrén

Osa 2. Tärkeimmät vaaliteemani:

1. Lapissa tulee olla kaksi ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaa. Näin hoitojonot pysyvät kohtuullisina. Lapsiperheet tarvitsevat lähelle synnytyssairaalan. Sairaala tuo alueelle elinvoimaa, hoitoalan työpaikkoja ja harjoittelupaikat opiskelijoille. Resurssit on jaettava järkevästi sairaaloiden kesken ja varoja on käytettävä viisaasti.

2. Hoitajapula on näkyvissä. Hoitajien palkkausta on kehitettävä työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Työhyvinvointia on kaikilta osin vahvistettava ja kehitettävä. Hyvinvoiva henkilökunta on toimivien palvelujen kivijalka.

3. Palvelujen saavutettavuus > Palvelut on järjestettävä niin, että yhdellä puhelinsoitolla saa apua ja pääsee jatkamaan jouhevasti sairaanhoidon piiriin, tai mitä tahansa apua lapset, nuoret, perheet, tai ikäihmiset tarvitsevatkin. Avun pitää tulla läheltä ja nopeasti- omasta kunnasta!

4. Lasten ja nuorten (kaikkien) on saatava mielenterveyspalveluja matalalla kynnyksellä > ennaltaehkäisy.

5. Ikäihmiset on hoidettava arvokkaalla tavalla ja kotona asumista on tuettava huolehtien, että elämänlaatu pysyy hyvänä. Lisäksi heidän osallisuuttaan vahvistettava. Tämä koskee myös kaikkia > vaikuttamisen mahdollisuus arjen toimivuuteen.

6. Omaishoitajien jaksamista on tuettava.

7. Ihmisen tulee olla palvelujen keskiössä ja palvelujen ihmisläheistä.

Turvataan koko Lapin alueen lähipalvelut ja hyvinvointi jokaista kuntaa myöten. Aluevaltuustoissa päätetään myös hyvinvointialueen strategiasta, talousarviosta ja -suunnitelmasta.

Tärkeintä on saada sellainen sote – uudistus, jossa ihminen on palvelujen keskiössä. Haluan tehdä työtä inhimillisten, hyvien palvelujen puolesta lähellä ihmistä – perheiden, tehokkaan pelastustoimen, nuortenmielenterveyden, turvallisen lapsuuden, hyvän kotihoidon, omaishoidon, ikäihmisten hyvän hoidon, vammaispalvelujen ja erikoissairaanhoidon puolesta. Tärkeää on saada tasalaatuiset hyvät palvelut, sekä palvelujen saavutettavuus koko hyvinvointialueella. Aluevaltuusto on organisaatio, joka huolehtii kaikista näistä asioista tulevaisuudessa.

Anna äänellesi terveyttä edistävä tarkoitus.

Hyvinvointi, turvallinen, sekä hyvä arki kuuluu jokaiselle

– koko elämän mittaiselle.

Marjo Appelgrén 339, Keskusta

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022, varsinainen vaalipäivä 23.1.2022

Jätä kommentti