Turvataan hyvinvointi koko Lapin alueella osa 1 – Blogi Marjo Appelgrén

En aio jakaa lehtimainoksia (muutama lehti-ilmoitus tulee), vaan pyrin tekemään kampanjan hiilineutraalisti, eli sähköisesti. Minua ei löydä ”pelipaikoilta” jakamassa lehtisiä vallitsevan koronan vuoksi. Näin teen osani kaikkien hyvinvoinnin turvaamiseksi, sekä omani, että muiden. Terveys ja vastuullisuus ensin.

Pieni esittely, mutta lyhyesti. Olen suurperheen äiti. Perhe ja ystävät ovat minulle tärkeitä. Olen ollut myös omaishoitajana. Nykyisin toimin ammatillisena opettajana ja ohjaajana, sekä sivutoimisena yrittäjänä. Lisäksi viimeistelen pedagogisia opintojani. Luottamustehtäviäkin on kertynyt mukavasti. Energiaa minulta ei puutu, eikä liioin määrätietoisuutta. Kun alan johonkin, teen sen täysillä ja sydän mukana. Minulla on pohjaton uteliaisuus kaikkeen tekemiseen, elinikäiseen oppimiseen, kehittymiseen ja omaan positiivisen elämänasenteen. Harrastuksia minulla on monia ja teen kaikkea, mitä milloinkin ehdin. Rakkaimpia on taide, remontointi, käsityöt, elokuvat ja luonnossa liikkuminen. Näiden avulla palaudun työstä ja stressistä, jos sitä joskus sattuu olemaan.

Ihan aluksi kerron teille elävästä elämästä kokemuksia siitä, millaista on ollut erikoissairaanhoidon pitkällä tiellä omaishoitajana. Sillä matkalla näin ja koin valtavan paljon. Liiankin paljon. Näin millä tavalla järjestelmät/palvelut sairaaloissa toimivat ja mitä kehitettävää siellä on.

Kaikkein suurin jaksamisen voimavara olivat hoitajat. Lähes 19 vuoden matkalla näin, miten upeasti he tekivät työtään- suurella sydämellä.

Omaishoitajan arjessa tuli monenlaisia tilanteita eteen. Eräänä yönä lähdimme sairaalaan reilun tunnin matkan päähän Oysiin. Oli mahdoton tuisku ja tuuli, sekä huono keli. Me selvisimme perille kuin ihmeen kaupalla ja olimme sairaalassa kahdelta yöllä. Vastassamme oli hoitajia ja he sanoivat odottaneensa pelosta suunniltaan, selviäisimmekö perille ”tuossa hirveässä kelissä”. En unohda sitä näkyä koskaan. He itkivät ilosta helpottunein mielin, kun tulimme osastolle. Hoitajista tuli meille läheisiä, kuin omaa perhettä. Heidän kanssaan jännitettiin tuloksia, pelättiin, itkettiin, iloittiin, keskusteltiin ja halattiin. He järjestivät osaston lapsille mukavia hetkiä ja ilon aiheita, jotta lapset unohtaisivat kivut edes hetkeksi. Myös laitoshoitajat, ohjaajat ja koko sairaalan henkilökunta toivat päiviin oman mukavan lisänsä.

Nyt tiedättekin jo, mitä on sydämelläni. Hoitajat ansaitsevat parempaa palkkaa! Hoitajat tekevät hyvin arvokasta työtä. Olen tavannut heistä satoja ja tehnyt heidän kanssaan paljon yhteistyötä. Vaikka he tekevät työtään sydämellään ja heidän työtään arvostetaan, niin se ei näy heidän palkkauksessaan. Parempi palkka motivoi heitä jaksamaan vaativassa työssään. Hyvinvoiva henkilöstö on kaikkien toimivien palvelujen kivijalka. Lisäksi uskon sen lisäävän kiinnostusta alaan. Hoitajapula on jo näkyvissä.

Akuuteissa tilanteissa saimme apua pian ja Kemissä oli osaava päivystys. Lääkäriambulanssin henkilökunta oli upeaa ja ammattitaitoista. Viipymättä he tekivät kaiken voitavansa.

Meistä jokainen voi joutua joskus samanlaisiin tilanteisiin, kun läheisen tai oma terveys pettää. Vaikeassa tilanteessa on saatava apua mahdollisimman pian. Silloin apu tulee läheltä.

Me tarvitsemme 2 sairaalaa Lapin alueelle. Lapissa tulee olla kaksi ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaa. Näin hoitojonot pysyvät kohtuullisina. Lapsiperheet tarvitsevat lähelle synnytyssairaalan. Sairaala tuo alueelle elinvoimaa, hoitoalan työpaikkoja ja harjoittelupaikat opiskelijoille. Resurssit on jaettava järkevästi sairaaloiden kesken ja varoja on käytettävä viisaasti.

Palvelut on järjestettävä niin, että yhdellä puhelinsoitolla saa apua ja pääsee jatkamaan jouhevasti sairaanhoidon piiriin, tai mitä tahansa apua lapset, nuoret, perheet, tai ikäihmiset tarvitsevatkin. Ennen kaikkea selkeyttä kaikkiin palveluihin. Nuorten on saatava tukea ja apua matalalla kynnyksellä > ennalta ehkäisy. Ikäihmiset on hoidettava arvokkaalla tavalla ja kotona asumista, sekä heidän osallisuuttaan on tuettava, jotta elämänlaatu pysyy hyvänä. Omaishoitajien jaksamista on tuettava kaikin mahdollisin keinoin. Aluevaltuusto on organisaatio, joka huolehtii kaikista näistä asioista tulevaisuudessa.

On tärkeää luottaa myös palo – ja pelastusalan ammattilaisiin ja heidän valmiuksiin kehittää ja suunnitella omaa työtään valvotusti koko Lapin alueella.

Erikoissairaanhoidon lisäksi aluevaltuustossa päätetään perusterveydenhuollosta, sosiaalihuollosta, ikääntyneiden palveluista, mielenterveys- ja päihdepalveluista, palo- ja pelastustoimesta, hammashoidosta, vammaispalveluista, oppilas -ja opiskelijahuollosta, ikääntyneiden asumispalveluista, eli yli puolet kuntien palveluista siirtyy Lapin hyvinvointialueen piiriin. Kunnat vastaavat jatkossa edelleen mm. opetuksesta, liikunnasta, sekä kulttuurista.

Omaa ehdokkuuttani ajatellessani huomasin, että kävin läpi kaikkea kokemaani ja ymmärsin, kuinka suuri kokemusasiantuntijuus ja tietomäärä minulla on. Se on tullut eletyn elämän mukana. Tahtomattani.

Ajattelen, että voin hyödyntää tuota kaikkea kokemusta ja tietoa aluevaltuustossa ja olla turvaamassa kaikille Lappilaisille hyvät lähipalvelut, niin sosiaali-, kuin palo- ja pelastuspalveluissakin.

Tieto auttaa ja inhimillinen kokemusasiantuntijuus antaa pohjaa sille työlle, mitä aluevaltuustossa tarvitaan talousosaamista unohtamatta, josta minulla on kokemusta lähes 30 vuoden ajalta yrittäjänä.

On tärkeää tiedostaa, että ihmisen tulee olla palvelujen keskiössä ja palvelujen ihmisläheistä. Palveluketjujen ja yhteistyön eri toimijoiden kanssa tulee olla toimivaa ja kaiken toiminnan läpinäkyvää. Palvelupolussa olisi hyvä olla joku, joka toimii oppaana matkalla, ettei yksikään palvelu jää huomioimatta. Se voi olla kohtalokasta. Turvataan koko Lapin alueen lähipalvelut ja hyvinvointi jokaista kuntaa myöten. Aluevaltuustoissa päätetään myös hyvinvointialueen strategiasta, talousarviosta ja -suunnitelmasta.

Tärkeintä on sellainen sote – uudistus, jossa ihminen on palvelujen keskiössä. Haluan tehdä työtä inhimillisten ja hyvien palvelujen puolesta lähellä ihmistä, sekä taata niiden saavutettavuus.

Anna äänellesi terveyttä edistävä tarkoitus.

Hyvinvointi, turvallinen, sekä hyvä arki kuuluu jokaiselle Lappilaiselle

– koko elämän mittaiselle.

Marjo Appelgrén 339, Keskusta

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022, varsinainen vaalipäivä 23.1.2022

Jätä kommentti