Sote ja länskän palvelujen turvaaminen – Blogi Eeva Lääkkö

Sote-uudistuksessa tulee turvata Länsi-Pohjan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys pysyvästi. Hallituksen Sote-uudistus uhkaa keskittää ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen vain yhteen sairaalaan siirtymäajan jälkeen. Sote-lainsäädäntöön pitää kirjata toistaiseksi voimassaoleva velvoite säilyttää ympärivuorokautinen yhteispäivystys kahdessa sairaalassa. Tämä pitää huomioida myös tulevan hyvinvointialueen rahoituksessa. Sote-palveluista on suuri huoli, että palvelut toimivat jatkossakin alueellamme. Sote päätöksillä on suuri vaikutus kaikille alueen kunnille. Meidän on nyt taisteltava itse tällä alueella siitä, että potilaat ja asiakkaat saavat parhaan mahdollisen hoidon ja että lähipalvelut säilyvät alueellamme. Asiakas näkökulma unohtuu usein näissä asioissa. Länskän työntekijöitä asuu jokaisessa alueen kunnassa, joten verotulot ovat tärkeitä kaikille kunnille ja työpaikkojen säilyminen jatkossakin alueella. 

Sote päätöksillä on suuri vaikutus kaikille alueen kunnille. Meidän on nyt taisteltava itse tällä alueella siitä, että potilaat ja asiakkaat saavat parhaan mahdollisen hoidon ja että lähipalvelut säilyvät alueellamme. Asiakas näkökulma unohtuu usein näissä asioissa. Länskän työntekijöitä asuu jokaisessa alueen kunnassa, joten verotulot ovat tärkeitä kaikille kunnille ja työpaikkojen säilyminen jatkossakin alueella. Tämä tilanne vaikeuttaa lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan rekrytointia ja pysyvyyttä. Epävarmuus vaikuttaa myös siihen, että lääkärit ja hoitohenkilökunta hakeutuu muualle. Vaikutukset ovat suuret myös alueemme elinvoimaisuuteen, yrittäjille ja koulutukseen ym.

Kuntavaaleilla on vaikutusta myös ylikunnallisten toimieliten valintaan. Tällaisia ovat Länskän hallitus ja valtuusto, Lappian ja Lapin liiton vastaavat luottamustoimet. Näissä toimielimissä tarvitaan yhteistyökykyisiä osaavia luottamushenkilöitä, jotka voivat pitää tämän alueen puolta suuressa Sote-uudistuksessa. Tämän vuoksi haluan tuoda esille tämän näkökulman, koska kaikki eivät tätä huomaa. Vaaleilla on vaikutusta Länskän päättäjien valintaan, koska kunnat nimeävät henkilöt ketä sitten valitaan Länskän hallitukseen ja valtuustoon. Sitten on vielä omistajaohjaus, jota käyttää kunkin jäsenkunnan kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, joten myös kunnanhallituksen jäsenillä on merkittävä rooli omistajaohjauksen käytössä. Vaaleissa eniten ääniä saaneet saavat yleensä nämä tärkeimmät paikat.

Sote-uudistuksessa on turvattava terveydenhuollon lähipalvelut, ikäihmisten palvelut ja erikoissairaanhoidon palveluiden säilyminen alueella. Nämä ovat tärkeät vaalit, että Sote-palvelut ja terveydenhuollon lähipalvelut säilyvät vähintään nykytasolla ja että niitä kehitetään, jotta kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut. Toivon, että näihin vaativiin luottamustehtäviin valitaan parhaat yhteistyökykyiset osaajat. Vaalitulos ratkaisee ketkä päättävät myös näistä Länskän asioista. Tämän vuoksi esitän toivomuksen kuntalaisille, että turvataan Länskän ja Sote-palveluiden toimivuus täällä meidän alueella vaikuttamalla kuntavaaleissa.

Kaiken tiedon ja kokemukseni perusteella olen tullut siihen tulokseen, että turvataan tässä tilanteessa Länskän toiminta. Se on mielestäni kuntien välisen yhteistyön tärkein tehtävä. Meidän päättäjien pitää taistella, että jatkossakin meillä on vähintään nykyiset Sote palvelut ja niitä kehitetään. Mielestäni alueemme on oman sairaalansa ja sairaanhoitopiirinsä ansainnut.
 
 

Eeva Lääkkö - Valtuutettu, kunnanhallituksen-, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen

Jätä kommentti