Seurakuntavaalissa voit vaikuttaa – Blogi Eeva Lääkkö

Seurakuntavaalissa voit vaikuttaa tuleviin päätöksiin. Seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja resurssien jakamisesta päättävät seurakunnan luottamushenkilöt kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa. Talouden heikentyessä ei ole sama mihin päättäjät seurakunnan rahoja ohjaavat. Tärkeää on seurakunnan talouden tasapaino, jonka avulla turvataan palvelut, toiminnan jatkuvuus ja omaisuuden hoito.  Seurakunnan varallisuuden hoitamiseen kuuluu metsät ja kiinteistöt.

Mitä palveluja ja tehtäviä seurakunnalla on?  Kirkolla on monta tärkeää tehtävää. Julistustyön lisäksi on erilaisia seurakunnan järjestämiä tilaisuuksia. Kirkko kastaa, konfirmoi, vihkii ja hautaa. Seurakunnan työmuodoista tärkeitä ovat nuorten ja lasten parissa tehtävä työ sekä vanhusten, ikääntyneiden ja yksinäisten huomioiminen seurakunnan työssä. Samoin on seurakunnan diakoniatyö, joka auttaa avun tarpeessa olevia. Seurakunnan tulee olla kaikille tasapuolinen. Seurakunnan toimintaa on oltava myös kuntakeskuksen lisäksi kylillä. Lapin hyvinvointialueen toiminnan aloitus 1.1.2023 ja Ukrainan sota vaikuttavat myös seurakunnan toimintaan. Yhteistyötä tulee kunnan ja hyvinvointialueen kanssa kehittää.

Keminmaan kunnan ikäihmisten määrän nopea kasvaminen pitää huomioida toiminnassa. Seurakunnan diakonia ja vapaaehtoiset tekevät jo nyt hyvää työtä. Seurakunnan tulee toimia lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Seurakunnan tulee tarjota eri ikäryhmille mielekästä tekemistä ja toimintaa.

Tärkeää on seurakunnan talouden tasapaino, jonka avulla turvataan palvelut, toiminnan jatkuvuus ja omaisuuden hoito. Haluan viedä seurakuntalaisten asiat päätöksentekoon ja katsoa, että resurssit käytetään toimintaan ja toimialueilla tarvitaan henkilöstöä. Seurakunnan talous on vakaa ja seurakunta on velaton. Metsät ovat hyvä puskuri ja niitä hoidetaan hyvin metsäsuunnitelman mukaisesti. Seurakunnalla on metsätalousmaata n.2100 ha ja testamenttirahastolla n.235 ha.

Seurakunnassa on restauroitu vanhaa kirkkoa ja myös uuden kirkon kunnostusta on tehty. Keminmaan kirkot ovat arvokkaita ja ne tulee säilyttää. Muinaismuistolain mukaan seurakunnan pitää huolehtia kirkoista. Vanha kirkko on keskiaikainen kirkkoarkkitehtuurin luomus ja se on rakennettu luonnonkivistä.

Luottamushenkilöt vaikuttavat niihin asioihin, jotka seurakuntalaiset kokevat tärkeiksi. Seurakunnan luottamushenkilöiden tärkein tehtävä onkin tuoda esille seurakuntalaisten näkemys kirkon toiminnasta sen hallinnolle ja työntekijöille. Seurakuntavaalissa valitaan luottamushenkilöt, jotka seurakunnan palveluista päättävät.

Meillä on hyvä seurakunta ja seurakunnan työntekijät. Keminmaan seurakunnan palvelut on tärkeää turvata ja kehittää niitä myös jatkossakin.

lääkkö eeva
Eeva Lääkkö talousjohtaja, eläkkeellä - Seurakuntavaaliehdokas Keminmaa

Jätä kommentti