Nuorten työpajatoiminta on lähipalvelua – Blogi Eeva Lääkkö

Keminmaan kunnan työpajatoiminta on säilytettävä helposti saavutettavana lähipalveluna. Toiminta vahvistaa elämänhallintaa ja osaamista sekä tukee koulutukseen ja työhön sijoittumista. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien kanssa. Työpaja on hyvä oppimisympäristö, jossa saa aitoja konkreettisia työtehtäviä sekä yksilöllistä valmennusta. Haasteellisessa elämäntilanteessa olevat nuoret tarvitsevat lähipalveluita. Työpajatoiminta on Keminmaassa helposti saavutettavissa. Keminmaan kunta on päättänyt vakinaistaa nuorten työpajatoiminnan nuorisolain 2 §:n tavoitteiden mukaan kunnan omaksi toiminnaksi ja hakea vuosittain valtionavustusta toiminnan tukemiseen. Toiminta turvaa nuorten tarvitseman nuorisolain 13 § mukaisen valmennuksen kunnassa.

Työpaja toiminnan tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia, tunnistaa osaamista ja valmentaa kohti koulutusta ja työtä. Työpajatoiminnalla vahvistetaan valmennuksen ja merkityksellisen tekemisen avulla elämänhallintaa ja työelämävalmiuksia. Valmennus työpajalla on tavoitteellista, valmentautujan tarpeiden mukaista tekemistä sekä taitojen ja osaamisen kehittämistä. Yksilövalmennus on kokonaisvaltaista arjenhallinnan ja toimintakyvyn vahvistamista sekä tukea jatkopolun löytämiseen. Työpajan toiminnalla ohjataan ja tuetaan nuoria arjen- ja elämänhallinnassa, opiskelu- ja työllistymisasioissa sekä ohjataan nuorta/aikuista tarvittaessa oikeiden palvelujen piiriin. Työpajan toiminnalla on suuri vaikutus asiakkaina olevien nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointiin ja elämänhallintaan. Toiminta vaikuttaa myös keminmaalaisten nuorten/aikuisten sekä heidän mahdollisen lähipiirin elämään. Työpaja toimii Järvikodilla. Selvitin mitä kaikkea Keminmaan työpajalla voidaan tehdä, koska moni ei tiedä tästä toiminnasta. Nuorten kanssa käydään kaupassa, laitetaan yhdessä ruokaa ja harjoitellaan kodinhoitoa pyykinpesusta lähtien. Tutustutaan erilaisiin harrastuksiin, ulkoillaan ja tehdään puutöitä ym.

Työpajan ja etsivän nuorisotyön rooli on tärkeä. Nuori saattaa saada elämäänsä ensimmäisen arvostavan kokemuksen. Työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille on lisäksi tärkeää että on ystäviä. Sosiaalinen elämä on tärkeässä roolissa ja ratkaisevaa. Työpaja voi olla jollekkin nuorelle syy nousta aamulla sängystä, peseytyä, valvoa päivisin ja nukkua öisin. Nuori voi saada elämänsä hallintaan kun on paikka johon mennä.

Työpajan ja etsivän nuorisotyön rooli on tärkeä. Nuori saattaa saada elämäänsä ensimmäisen arvostavan kokemuksen. 

Keminmaan nuorten työpajalta ”Järviksestä” saa arkeen apua matalalla kynnyksellä. Työpaja on tarkoitettu 15-29 vuotiaille nuorille. Nuorten työpajatoiminta tukee arjenhallintaa sekä työelämän ja opiskelutaitoja.  Nuoria autetaan vaikeassa elämäntilanteessa tarjoamalla tukea arjen hallintaan ja aktivoitumiseen. Nuoria autetaan myös hakeutumaan koulutukseen, työhön tai muuhun toimintaan. Tällä tavalla pystytään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä toimimalla yhdessä etsivän nuorisotyön ja sosiaalitoimen kanssa. Tavoitteena on auttaa vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria tarjoamalla tukea arjen hallintaan ja aktivoitumiseen. Nuoria halutaan myös auttaa kiinnittymään koulutukseen, työhön tai muuhun mielekkääseen toimintaan.  Työpajan ohjaaja tekee yksilö-, ryhmä- ja pajalla tapahtuvaa työtoiminnanohjausta.

Eeva Lääkkö – Valtuutettu, kunnanhallituksen-, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen

Jätä kommentti