Mikko Lampela – Aluevaalit 2022 vaaliteemat blogi

LÄHIPALVELUT

Pidän tärkeimpänä asiana sitä, että jokaisessa kunnassa pitää olla sosiaali- ja terveydenhuollon asema, joissa on riittävä määrä ammattilaisia hoitamassa ihmisten asioita. Niiden turvaamiseksi tarvitaan uusia joustavampia toimintatapoja, esimerkiksi aukioloajat, ilta- ja viikonloppuvastaanotot sekä toimivat digitaaliset palvelut.

IKÄIHMISET JA HOIVA

Olen omassa perheessäni seurannut läheltä ikäihmisten ja vammautuneen ikäihmisen sekä etäomaishoitajan elämää. Tässä arjessa tärkeään rooliin on noussut se, että apua, hoivaa ja huolenpitoa sekä sosiaalipalveluita on saanut omalta paikkakunnaltaan, lähipalveluna.

Se, että on tuttu vammaispalvelun avustaja, kotihoidon työntekijä, lääkäri tai sosiaalityöntekijä, merkitsee paljon avuntarvitsijalle ja etäällä olevalle omaiselle. ”Oma koti on ihmisen paras paikka”. Ikäihmisten ja vammaisten omassa kodissa ja kotipaikkakunnalla asumista pitää tukea mahdollisimman pitkään ja palveluiden turvaamisen tulee olla inhimillistä ja tasapuolista koko Lapissa.

Meidän, Suomen ja Lapin kuntien tulevaisuus on lapsissa, nuorissa ja perheissä. Sen vuoksi lähipalveluiden turvaaminen myös pieniin ja reuna-aluilla oleviin kuntiin on taattava, jotta saamme perheet viihtymään ja rakentamaan elämänsä niihin. Lapsen synnytykseen liittyvät asiat, niin neuvolapalvelut odotusaikana kuin itse synnytys tulee tapahtua turvallisesti, ilman turhia riskejä.

YRITTÄJYYS

Yrittäjyyttä tulee tukea. Yksityiset ja julkisomisteiset yritykset sekä kolmas sektori täydentävät julkisen sektorinpalveluita ja helpottavat hyvän ja turvallisen sekä nopean avunsaannin. Jotta pieniin kuntiin saadaan toimivia hoiva- ja palvelualan yrityksiä, tulee niiden perustamiseen ja pysyvyyteen saada taloudellista tukea nykyistä enemmän.

PELASTUSTOIMI

Laaja Lapinmaa tarvitsee kattavan ensihoidon ja pelastuslaitoksen ja niiden saumaton ja sujuva toiminta on turvattava. Sopimuspalokuntien toimintaedellytykset on turvattava eikä yhtään paloasemaa pidä lakkauttaa. Sopimuspalokuntien ensivasteen toiminta on pelastanut ja pelastaa ihmishenkiä siellä missä muu apu voi olla kaukana, niin tunturikylissä ja syrjäseudulla.

Piethän yhtä!

Äänestämällä numeroa 372, voit luottaa siihen, että minä puolustan lähipalveluiden säilyttämistä ja vahvistamista koko Lapissa.

Jätä kommentti