Lähtisikö ehdokkaaksi kuntavaaleihin? Blogi Tuula Eilittä

Lähtisikö ehdokkaaksi kuntavaaleihin? Siinä on miettimisen aihetta kerraksi, pohdittavaa järkeä vai ei.

Niin politiikkahan määritellään, että se on yhteisten asioiden hoitamista. Kunnassa luottamushenkilöt päättävä juuri oman kunnan asioista ja niitä on ihan oikeasti mietittäväksi. Esitykset näihin päätettäviin asioihin tekee kunnan virkamiehet. Asioiden käsittely tapahtuu sitten lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja viimeisimpänä ja korkeimpana päätöksentekijänä sitten onkin valtuusto, johon nyt haetaan päättäjiä.

Päätöksentekoon osallistuminen on tärkeää ja mielenkiintoistakin, tärkeää koska päätetäänhän juuri oman elinympäristön asioista. Päätöksentekoa tehdään eri tavallan erilaisissa organisaatioissa. Aluksi kun tulin mukaan kunnalliseen päätöksentekoon edellisen valtuustokauden alkaessa olin aika ihmeissäni siitä, miten päätökset syntyivät näppärästi nuijan kopautuksella. Kysyinkin, että eikö näitä asioita tämän tarkemmin avata, mistä päätetään. Tämä kysymys johtui siitä, että olin toiminut juuri edelliset kahdeksan vuotta oman ammattijärjestön liittohallituksessa ja sitä ennen järjestön valtuustossa neljä vuotta ja siellä oli tapana, että asiat avattiin tarkoin ja kunkin alan johtaja kertoi mitä asia koski ja mitä päätetään. Meidän kunnanhallituksessa sain vastauksen, että tänne kunnanhallitukseen tullessa pitää olla lukutaitoinen ja lukea esitykset. No toki olinkin oppinut lukemaan jo siihen mennessä, mutta kun en ole kaikkien alojen asiantuntija, niin olisin toivonut, että isoimmat asiat avataan päättäjille kunnolla, muutenkin kuin mitä esityslistaan on kirjoitettu. Silloin oli käsiteltävänä mm. Liedakkalan koulun lopettaminen, Rajakankaan asiat, soteasiat ja palveluiden ulkoistaminen eli ei niinkään pieniä asioita. Toki oli paljon ihan tavallisia juttujakin jotka toki voitiinkin päättää vain pöytään kopauttamalla.

Olen ollut kunnallisella alalla töissä 43 vuotta ja terveyspuolen asiat ovat tulleet hyvinkin tutuiksi, mutta en koe asiantuntijuutta tekniselle- enkä sivistyspuolelle kovinkaan tarkoin. Olin toki opiskellut työn ohessa vuosikausia tietotekniikkaa aikuisopiskelijana oppilaitoksessa, mutta silti en kokenut olevani kovin hyvin perillä esim. koulun lakkauttamisesta ja siihen liittyvistä asioista ja laskelmista. No asiat kopsittiin pöytää suuremmitta keskusteluitta. Toki talousarvion teon vaiheessa kaikki osastojen johtajat kävivät esittelemässä ja perustelemassa oman osuutensa. Koinkin useasti, että kunnanhallitus onkin vain tällainen ”kumileimasin”, joka siunaa virkamiesten tekemät esitykset sen kummemmin kyseenalaistamatta asioita, toivoinkin että josko valtuustossa sitten tarkemmin avataan asioita. Kyllähän muutamista asioista pidettiin ns. valtuuston infoja, jossa sitten avattiin asioita esim. Liedakkalan koulun asioissa ja terveyspalveluiden ulkoistusasioissa, mutta näihin kunnanhallitus oli jo tehnyt oman päätösesityksen.

Niinhän se kunta on mennyt eteenpäin omalla painollaan ja meidän hyväksymillä päätöksillä.

Tämän nykyisen valtuustokauden alettua asioiden käsittelyssä on tapahtunut muutosta ja luottamushenkilöt ovat vaatineet enemmän asioiden avaamista. Minusta tämä on ollut hyvä, koska päätämme oman elinympäristön asioista ja näen, että kyllä meidän pitää itsekin olla kehittämässä omaa kuntaa eikä vain siunaamassa kunnan johtavien virkamiesten tekemiä esityksiä. Mielestäni on ihan oikeaa päätöksentekoa juuri se, että otetaan kantaa asioihin ja selvitellään tarkoin ennen päätöksen tekoa. Teemmehän me päätöksiä juuri meille Keminmaan kunnan asukkaille ja kunnan toiminnan kehittämiseksi. Paljonhan tästä on tullut kritiikkiä, mutta minun mielestä asioiden käsittely on enemmän sitä mitä luottamushenkilönä koen ihan oikeaksi ja eiköhän meidät ole sinne valittukin tekemään päätöksiä ja huolehtimaan kuntalaisten asioista. Tässä täytyy todeta, että viime aikoina asioiden käsittely on mielestäni selkeästi parantunut ja asioita on avattu hyvin ja näin pitääkin.

Näiden pohdiskelujen myötä olenkin todennut, että kyllä luottamushenkilön pitää olla aktiivinen ja on mielenkiintoista nähdä asioita laajemmalti kuin ihan sen mikä pirtin ikkunasta näkyy. Lisäksi näen, että päätöksenteossa pitää olla edustettuna kaikki ikäluokat niin nuoret, jotka ovat erittäin tervetulleita tähän toimintaan kuin työikäiset ja me senioritkin, joita kuntalaisissakin on aika paljon.

Toki tämä korona on vaikuttanut tähänkin asiaa niin, että kokoukset ovat siirtyneet etäkokouksiksi ja kokoukset ovat jatkuneet pitemmiksi, kun tekniikka vähän takkuaa ja heittää meidät pois kokouksista ja joka kertaa on nimenhuuto, joka vie aina oman aikansa. Kyllä se muutenkin on tärkeää nähdä ihmisiä kasvotusten, mutta nyt toimitaan tämän hetkisen tilanteen mukaisesti etänä. Toki matka-aika säästyy, kun saa olla kotona eikä tarvitse lähteä kuntakeskukseen.

Toivon kuitenkin, että kuntapäättäjiksi saadaan aktiivisia, rohkeita ja osaavia kunnon ihmisiä kaikista ikäluokista, mutta ensin pitää olla ehdokkaana, jotta kuntalaiset voivat valita.

Tuula Eilittä
Keminmaan keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja, valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen.

Jätä kommentti