Keminmaan kunnan elinvoima ja kuntalaisten hyvinvointi – Blogi Eeva Lääkkö

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Sote-uudistuksessa on turvattava kuntalaisten lähipalvelut ja tarvittavien erikoissairaanhoidon palveluiden säilyminen alueella. Kotihoidon ja sosiaalipalveluiden toimivuus turvataan siten, että osaavaa henkilöstöä on riittävä määrä. Kehitetään hyvinvointia edistäviä palveluja vauvasta vaariin.
 
Sote-uudistuksesta huolimatta kuntiin jää paljon tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin, koulutuksen, kulttuurin, liikunnan, teknisentoimen ja elinvoiman ylläpitämisessä.
 
Kunnan uuden valtuuston tulee katsoa koko kunta-aluetta tasapuolisesti, alueiden vahvuudet huomioiden. Kunnalla on myös verotusoikeus. Valtuusto päättää talousarviossa mihin yhteisiä verorahoja käytetään. Tuleva valtuustokausi tulee olemaan suuri muutosten kausi kunnassa, kun Sote tulee ja koronan vaikutukset huomioidaan.
 
Kuvassa Eeva Lääkkö ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Jarmo Saariniemi Lautiosaaren kylätalolla järjestetyssä tilaisuudessa.
Kun Sote-palvelut siirtyvät pois kunnalta hyvinvointialueille, niin aikaa ja voimavaroja vapautuu muille tärkeille töille. Valtuutetut voivat nyt enemmän keskittyä kehittämään kuntaa ja tekemään päätöksiä sen hyväksi, että alueen yritykset investoivat ja mahdollisesti laajentavat toimintaansa ja että kunta houkuttelee uusia yrityksiä ja asukkaita paikkakunnalle. Tällä tavalla saadaan uusia työpaikkoja ja uusia asukkaita kuntaan ja tietenkin verotuloja, joilla tuotetaan kuntalaisille palveluita. Yhteistyö kuntalaisten, kunnassa toimivien yritysten sekä eri alojen järjestöjen kesken on ratkaisevaa kunnan elinvoimaisuuden rakentamisessa. Maankäytön ja kaavoituksen asioissa kunnan päätösvalta on myös vahvistunut ja on tärkeä kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Kunnan rooli onkin muuttumassa sote-uudistuksen ja kuntalain mukaan entistä enemmän palvelujen tuottajasta elinvoiman tekijäksi. Kunnan elinvoimaisuus on tärkeää tulevina vuosina ja siihen vaikutetaan kuntalaisia palvelevilla päätöksillä hyvinvoinnin edistämiseksi.
 
Kuntalain mukaan kunnan tehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpito on kunnassa jatkossa tärkeää. Keminmaan valtuusto on hyväksynyt hyvinvointikertomuksen. Valtuustolle tehdään vuosittain raportti, jossa kuvataan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilaa sekä toteutettuja toimenpiteitä niiden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Hyvinvointikertomukseen ja ennen kaikkea toimintaan pitää saada tavoitteet siten, että ne toimivat myös ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tässä olisi uudelle valtuustolle tärkeä painopistealue, koska kuntalaiset ikääntyvät ja palvelujen tarve kasvaa tulevina vuosina. Tehostetun palveluasumisen paikoille on nyt jonoa, joten varataan lisää määrärahaa paikkojen lisäämiseen. Kotihoidon osalta myös ikäihmisten palvelujen toimivuuteen pitää kiinnittää enemmän huomiota ja saada lisää hoitajia. Tärkeysjärjestys käyttömenojen toteuttamiselle ja myös investointien jaksottaminen on huomioitava päätöksenteossa. Sairaalamaksut, terveydenhuolto, ikäihmisten kotipalvelu ja palvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, lasten koulunkäynti, päivähoito, siinä ne ovat tärkeimmät asiat, jotka pitää hoitaa. Valtuutetun tulee huomioida kaikki ikäryhmät päätöksenteossa vauvasta vaariin. Vaikka Sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille, niin kunnalle jää vastuu kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.
 
Eeva Lääkkö
valtuuston-, kunnanhallituksen-, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen

Jätä kommentti