Keminmaa Kunnan kuulumisia – Blogi Eeva Lääkkö

Keminmaan Kunnan kuulumisia

Keminmaan valtuuston kokouksessa 17.12.2020 hyväksyttiin talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023. Tämä oli nykyisen valtuuston viimeinen talousarviokokous.
Esitin valtuuston kokouksessa talousarvion käsittelyssä konserni ja tytäryhtiöt kohdassa, että Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n investoinnit jaksotetaan ja niistä tehdään tarveselvitys ja riskianalyysit. Lisäksi esitin, että tehdään taulukko, josta näkee mitä investoidaan vuonna 2021, 2022 ja 2023, koska taulukkoa ei ollut valtuuston esityslistalla. Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n investointilaina käsitellään valtuuston kokouksessa 28.1.2021.

Käytin puheenvuoron valtuustossa, koska halusin tuoda esille tärkeysjärjestyksen noudattamisen siten, että mennään kuntalaisten palvelut edellä päätöksenteossa.
Kunnan tehtävä on hoitaa ensin lakisääteiset palvelut.
Puheenvuoroni yleiskeskustelussa oli seuraava:
Talouden sopeuttamisen vuoksi on entistä tärkeämpää tärkeysjärjestys käyttömenojen toteuttamiselle ja myös investointien jaksottaminen. Päätöksenteossa on meidän huomioitava kuntalaisten palvelut. Lakisääteiset tehtävät on hoidettava.

On katsottava mihin meillä on varaa ja mihin ei ole. Sairaalamaksut, terveydenhuolto, lasten koulunkäynti, päivähoito ja ikäihmisten palvelut siinä ne ovat tärkeimmät asiat.
Talousarvion määrärahojen lisäksi päätöksillä on vaikutus kassan riittävyyteen millä menot maksetaan, jos ei tärkeysjärjestystä tehdä niin rahat loppuvat. Kassasta pitää löytyä rahaa maksaa käyttömenojen lisäksi lainojen lyhennykset, korot ja investointimenot. Jos talousarviossa hyväksytään suuret investoinnit jaksottamatta niitä tärkeysjärjestykseen ollaan vaikeuksissa. Tämä koskee myös Keminmaan Energia ja Vesi Oy:tä. Keminmaan kunnan investoinnit ovat 5,4 miljoonaa euroa ensi vuodelle ja Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n investoinnit kolmen vuoden ajalle 10 miljoonaa euroa. Keminmaan Energia ja Vesi Oy on vailla kunnalta lainaa ja kunta joutuu ne ottamaan omien lainojen lisäksi. Tulen tekemään esityksen konsernikohdassa tähän liittyen ja tästä syystä.

Talousarviossa hyvää on se, että palvelut kuntalaisille säilyvät ja tekeviä käsiä eli työntekijöitä saadaan lisää kotipalveluun organisaatiomuutoksella. Myös koulujen opetusryhmät meillä ovat pienet verrattuna mitä muualla on.
Lopuksi totean vielä. Investoinnit ovat satsaus tulevaisuuteen ja niillä rakennetaan Keminmaata. Mutta kaikkia ei voi saaha kerralla yhtenä vuonna vaan ne pitää jaksottaa kunnan maksukyvyn mukaan. En näe, että valtuusto ja kunnanhallitus olisivat tehneet huonoja päätöksiä. Demokratia on toiminut, joten päätöksiä pitää noudattaa.

Kuntalaiset saavat palvelut ja veroja ja kiinteistöveroja ei ole nostettu, joten päätavoite on saavutettu valtuuston raamipäätöksen mukaisesti myös v. 2021.
Valmistelussa ja täytäntöönpanossa viranhaltijat ovat tehneet kovan työn, kiitos siitä heille ja erityisesti kiitos vs.kunnanjohtaja Hannele Matinlassille.

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2021 KAIKILLE
Eeva Lääkkö

Jätä kommentti