Kemijoki kuntalaisten virkistyskäyttöön – Blogi Eeva Lääkkö

Kemijoen käytön mahdollisuuksien kehittäminen näyttää nykyisin unohtuneen, vaikka Keminmaan kunnan vahvuus on ollut historian mukaisesti Kemijoki. Tätä ei ollut talousarvioesityksessä, joten esitin Kemijoen jokivarren ja sen sivuhaarojen kehittämistä kuntalaisten ja kunnan virkistyskäyttöön yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa hankerahoitusta hyödyntäen. Tätä esitystä kannatettiin ja se hyväksyttin valtuustossa 17.12.2020 yksimielisesti. Tähän liittyen tein myös aloitteen valtuustossa ja se tulee käsittelyyn myöhemmin.
Keminmaassa on esimerkiksi kuntakeskuksessa Rantatien risukkoja ja puustoa poistettu. Maisema on kaunis ja parantaa kunnan imagon luomista Keminmaasta, jossa ympäristöä hoidetaan. Tällä tavalla saataisiin Kemijoen kaunis maisema kaikkien ihailtavaksi. Kemijoen monikäyttöisyys kuntalaisille on tärkeää. Kaunis maisema tuli myös esille, kun Pentinsaaressa entisöitiin talo ja myös risukot poistettiin. Kaunis näkymä avautuu länsipuolella asuville Liedakkalan kohdalla.
Valtuuston pöytäkirjassa netissä on kirjattu vain tekemäni aloitteen otsikko. Tämän vuoksi kirjoitan sen nyt tähän näkyville.

ALOITE ASIA: KEMIJOKI KUNTALAISTEN VIRKISTYSKÄYTTÖÖN

Kemijoen jokinäkymän merkitys on nyt suuri ja se on kunnan vetovoimatekijä. Etätyö luo vetovoima muuttaa luonnon lähelle. Kunnan imagon kannalta Kemijoen maiseman saattaminen näkyviin tuo kuntaan elinvoimaa ja harrastusmahdollisuuksia. Risukot ja jokivarren kylien rantaan pääsy pitää mahdollistaa siten, että risukot poistetaan ja kulku rantaan mahdollistetaan ja laitetaan nuotiopaikkoja taukopaikoiksi. Myös maantiepyöräilijät voivat nauttia kauniista jokimaisemasta.

Kemijoen monikäyttö houkuttelee kuntalaisia ja lähikuntien asukkaita liikkumaan ympäri vuoden. Talvella hiihto, pilkkiminen ja kesällä uinti, veneellä soutaminen ja kalastus lisäävät liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Tämä on HYTE toimintaa, eikä se vaadi suuria investointirahoja. Jokinäkymällä on myös kiinteistöjen ja omakotitalojen arvon nousuun vaikutusta ja tyhjät tontit ja ränsistyneet alueet tulevat paremmin kuntalaisten käyttöön ranta-alueiden lisäksi. Edellä oleva toiminta on kuntastrategian tavoitteiden toteuttamista, joka tukee kunnan HYTE toimintaa ja elinvoimaa.
ESITYS: Esitän, että kunta toteuttaa jokivarressa olevat kunnan omistamat alueet edellä olevan mukaisesti. LIsäksi tiedotetaan kyläyhdistyksille, että ne hakisivat hankerahoitusta kylien viihtyisyyden parantamiseen. Kunta neuvoo ja opastaa hankehakemusten tekemisessä. Kehittämistoimien avulla kunnan ja kyläyhteisöjen toimintaan sekä investointeihin saadaan myös ulkopuolista rahoitusta sekä osaamista.

ALOITTEEN TEKIJÄ: Eeva Lääkkö

Jätä kommentti