Kannanotto Länsi-Pohjan keskussairaalan ja Lapin hyvinvointialueen palveluiden puolesta – Blogi Eeva Lääkkö

Lapin hyvinvointialue on toiminut reilun vuoden. Olemme saaneet kuulla tarpeen talouden sopeuttamistoimille. Tämä aiheuttaa huolta sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuudesta asukkaille. Nopeat, ilman vaikutusten ennakkoarviointia tehdyt päätökset voivat aiheuttaa ongelmia koko Lapille.
 
Länsi-Pohjan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys, synnytystoiminta ja erikoissairaanhoidon laadukkaat palvelut turvaavat Lapin hyvinvointialueen palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden kaikille Lapin asukkaille ja ovat koko Lapin ja myös Suomen elinvoiman perusta.
 
Länsi-Pohjan alue on merkittävä teollisuuden keskittymä. Keskussairaala varmistaa alueen koulutus- ja työpaikat ja näin riittävän asukas- ja yritysmäärän. Tämä mahdollistaa merkittävän osan Suomen teollisuudesta ja viennistä.
 
Länsi-Pohjan keskussairaala varmistaa myös Suomen huolto- ja kriisivalmiuden. Näinä aikoina ei ole vara vähentää sairaalayksiköitä. On muistettava, että Lapin hyvinvointialue tuottaa myös pelastuspalvelut. Niiden alueelliseksi turvaamiseksi keskussairaala ympärivuorokautisine päivystyksineen ja ensihoitoineen on välttämätön.
 
Länsi-Pohjan keskussairaala on toimiva ja kehittyvä yksikkö. Siellä ei ole pula työntekijöistä samalla tavalla kuin muualla. Työntekijät viihtyvät. Mehiläinen Länsi-Pohja on palkittu lääkäreiden koulutuksesta. Länsi-Pohjan keskussairaala ympärivuorokautisena päivystyssairaalana turvaa lääkäreiden ja sairaanhoitajien sitoutumisen ja sitä kautta laadun ja asiakaslähtöisyyden. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiolla saadaan joustavuutta ja tehokkuutta.
 
Suomen ja Ruotsin rajan ylittävän yhteistyön mahdollisuudet pitää selvittää. Yhteistyö mahdollistaisi Länsi-Pohjan keskussairaalan käytön lisäämisen. Näin myös synnytysten määrä kasvaisi. Tämä olisi koko Lapin hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen ja talouden vakauden kannalta tarkoituksenmukaista, välttämätöntäkin. Lapissa ei ole vara menettää yhtään palvelua eikä asukasta.
 
Talouden sopeuttaminen on taitolaji. Se ei tarkoita automaattisesti palveluiden karsimista. Se tarkoittaa prosessien tehostamista, uuden luomista, laajaa näkemystä ja yhteistyötä. Ennen päätöksiä tulee asiat selvittää perusteellisesti ja erityisesti arvioida päätösten vaikutukset. Lapin hyvinvointialueen johdon tulee esittää täydelliset selvitykset taloudesta ja toiminnasta sekä perustelut, ennen kuin yhtään sopeuttamispäätöstä tehdään. Edes synnytysten kesäsulkua Länsi-Pohjassa ei tule tehdä.
 
Kuntien ja Lapin hyvinvointialueen tulee keskustella säännöllisesti kuntien alueella toimivista palveluista ja niiden kehittämisestä, etenkin jos sopeuttamistarvetta on. Kyse on paitsi asukkaiden myös kuntien elinvoimasta, jolla viime kädessä on merkittävä vaikutus asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen. Jos ei ole palveluja tai ne tuotetaan huonosti, ei ole myöskään hyvinvoivia ja terveitä asukkaita.
lääkkö eeva

Eeva Lääkkö – Keminmaan kunnanhallituksen puheenjohtaja

Jätä kommentti