Ehdokas blogi – Tuula Eilittä

Olen ehdolla kuntavaaleissa ja näillä ajatuksilla olen käytettävissä jatkamaan kuntamme luottamustoimissa, jos saan kuntalaisilta siihen mahdollisuuden.

Olen Tuula Eilittä Keminmaan Itäkoskelta. Takana on 43-vuoden työhistoria julkisella sektorilla terveydenhuollon eri tehtävissä. Viimeiset lähes 12-vuotta toimin terveydenhuollon atk-asiantuntijana. Opiskelin työn ohessa tieto-tekniikkaa, kun terveydenhuollossa siirryttiin sähköisiin potilastietojärjestelmiin ja minun ikäluokka ei ollut aikoinaan saanut koulutusta tietotekniikkaan. Nyt olen ollut eläkkeellä 7-vuotta. Perheeseeni kuuluu aviopuoliso ja kaksi aikuista lasta, jotka elävät omillaan sekä 6 lastenlasta. Elämme Itäkoskella komean Kemijoen maisemissa. Harrastamme kaikkea mitä omakotiasumiseen kuuluu. Kesäisin pihapiirihommia ja ympäristönhoitoa.

Yksi tärkeä harrastukseni on kangaspuilla kutominen kansalaisopiton kudontapiirissä. Lisäksi kylätoiminta on ollut elämässäni mukana siitä asti kun 1984 muutimme Itäkoskelle. Kylätoiminta on minulle tärkeää, sillä siinä toiminnassa voimme itse tehdä asioita, jotka koemme tärkeäksi oman elin ympäristömme parantamiseksi.

Viime vuosina olemmekin tehneet kovasti työtä Itä- ja Länsikosken kylä ry:n puitteissa, jonka puheenjohtajana olen toiminut jo muutaman vuoden. Eli kylällämme tuli ongelma, kun ei ollut mitään kokoontumispaikkaa, kun kunta myi lopetetun koulun ja Jupperin kartano myytiin yksityiselle yrittäjälle. Onneksi Länsikoskella oli vielä Koskenvoiman talo, jonka saimme kunnalta vuokrattua ja kyläläisten yhteisellä päätöksellä haimme rahoituksen talon kunnostamiseen. Kunnostushanke oli iso, koska talo oli aika huonossa kunnossa ja hoitamaton. Niin saimme Leader-rahoitusta hakemamme summan lähes 100 000 euroa, josta omarahoitusosuus oli 35 %, jonka voimme korvata talkootyönä, talkootunteja se vaati 2333 tuntia, joita meillä sitten kertyikin vähän yli 2700 tuntia. Hoidin tämän hankkeen ”paperityöt ja paljon talkootyötä talollakin”, mikä ei ollut ihan pieni juttu, tämä hanke kesti meillä kaksi vuotta. Nyt meillä on komea ja siisti talo, jossa, toimia kunhan tämä korona saadaan kuriin. Elyn:n tarkastajat kävivät tarkistamassa talkootyön ja minun paperit tammikuussa 2020 ja se oli minulle iso asia, kun tarkastaja kierivät talon ja totesivat, että talo on ”aistikkaasti” kunnostettu ja sitten kun vielä kirjanpito ja paperi tarkastettiin ja siitä sain puhtaat paperit niin ei voinut muuta kuin olla tyytyväinen.

Toinen iso hanke oli viime kesänä rakennettu valokuitu Itä- ja Länsikosken kylille. Tämä hanke on ollut kylällä ajatuksissa jo vuosikausia, kun naapurikunta rakensi koko kuntaan nopean yhteyden, niin olimme silloin jo yhteydessä, että ottaisivatko he meidätkin mukaan. Silloin se ei vielä onnistunut, mutta 2-3 vuotta sitten asia alkoi edetä, kun haimme yhdessä Tervolan Palveluverkkojen kanssa hanketta valokuidun rakentamisesta. Niin hanke meni läpi Ely-keskuksessa ja viime kesänä taas talkoilimme n. 1700 tuntia ja viime syksynä saimme valokuituyhteyden kylillemme. Nyt olen luvannut kyläläisille, että mitään isoja hankkeita ei haeta, jotta aktiiviset talkoolaiset saavat kolmen talkoovuoden jälkeen levätä tästä hommasta.

Ajattelen ja elämän varrella olen oppinutkin tai joutunut oppimaan, että jos odottaa että asioita hoitaa se kuuluisa ”joku muu”, niin moni asia jää hoitamatta/toteuttamatta. Olen todennut, että monessa asiassa on kuitenkin niin, että oma apu paras apu. Tässä kylätoiminnassa pitää ottaa asioita pöydälle ja alkaa niitä sitä kautta yhteisesti viemään eteenpäin ja siinä onnistutaankin kun saa kyläläiset mukaan ja me olemme kiitettävästi saaneet.

Kunnallinen luottamustoiminta

Olen ollut kunnallisissa luottamustoimissa nyt kaksi vaalikautta, valtuutettuna ja 6-vuotta kunnanhallituksen jäsenenä. Lisäksi muita luottamustoimia mm. LPKS:n valtuutettuna ja LPKS:n tarkastuslautakunnan puheenjohtajana, Lappian hallituksessa, Leaderin hallituksessa. Lisäksi olen Keskustan Keminmaan kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Varsinaisen luottamishenkilökoulutuksen koen saaneeni, kun aiemmassa elämässäni toimin ammattijärjestöni paikallisesti ja liittotasolla liittohallituksen jäsenenä 8-vuotta ja liittovaltuutettuna 4-vuotta, siis edustin lappilaisia Jyty:läisiä. Liittohallitus työskentelyssä pääsi mukaan valtakunnan tason päätöksentekoon ja mm. toimin STTK:n hallituksessa yhden kauden puheenjohtajamme varaedustajana ja pääsi muutaman kerran näihinkin kokouksiin.

Näen, että kunnallisissa luottamustoimissa tarvitaan kaikkia ikäryhmiä niin nuoria, työikäisiä kuin meitä senioreitakin. Jokainen luottamushenkilö tuo toimintaan tietoa omasta viitekehyksestä ja tällä tavalla saamme kehitettyä omaa kotikuntaa hyväksi asua ja elää. Nyt kunnan kehittäminen on todella tärkeää, koska mikäli sote saadaan maaliin, kunnan toiminta tulee muuttumaan selkeästi. Tärkeää mielestäni on kuitenkin se, että päätöksenteossa huomioidaan koko kunta tasapuolisesti.

Edellisissäkin vaalilupauksissa yksi minulle tärkeimmistä asia on se, että Keminmaan kunta pysyy itsenäisenä kuntana. Tässä vaiheessa on jo nähty useita kuntaliitoksia ja niissä ei ole saavutettu sitä etua mitä niillä on lähdetty hakemaan. Tästä on hyvänä mallina Oulunseudulla tehty iso kuntaliitos, jossa pienemmät kunnat kokevat jääneensä huonompaan asemaan. Eihän Rovaniemenkään kuntaliitos oli tuonut mitään hyvää entiselle maalaiskunnalle. Nämä ovat jo esimerkkejä epäonnistuneista kuntaliitoksista, eli tähän ei kannata pyrkiä. Yhteistyötä naapurikuntien kanssa on hyvä tehdä sellaisissa hankkeissa, joita pystytään toteuttamaan niin, että olemme tasavertaisia yhteistyökumppaneita emmekä vain pelkkiä maksajia.

Rajakankaan teollisuusalue

Tälle alueelle pitää saada uusia yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja ja verotuloja. Kunta on juuri perustanut tämän alueen ja satsannut siihen paljon rahaa, joten nyt sinne pitää saada yrityksiä.
Kunnan kehittäminen niin kuntalaisille, kuin yrittäjillekin mahdollisimman hyväksi asua ja elää sekä palveluiden säilyttäminen lähellä kuntalaisia.

Myös komean Kemijoki alueen kehittäminen on tärkeää

Kemijokeen ja sen hyötykäyttöön muutenkin kuin sähköntuotantoon on kiinnitettävä huomiota ja ennen kaikkea sen ympäristöhoito on iso ja tärkeä asia. Kalastuksen palauttaminen tämän päivän teknologialla ja osaamisella on ehdottomasti hoidettava asia. Lisäksi jokivarren ympäristön eli ranta-alueiden kunnostus pitäisi saada aikaan. Tässä esittäisinkin hanketta, se on iso tehtävä, mutta ei mahdoton yhtistyössä eri toimijoiden ja Kemijoki Oy:n kanssa.

Sivistystoimen, liikuntatoimen ja varhaiskasvatuksen kehittäminen

Kunnassamme on hyvässä kehityksessä oleva sivistystoimi, joka pitää saada edelleen kehitetty tulevien muutosten mukaiseksi. Oppivelvollisuusiän nostaminen ja toisaalta eskari-iän laskeminen niin, että jo 5-vuotiaat aloittavat eskarin, tämä on kuitenkin kokeiluvaihe. Palvelut pitää saada toimimaan niin, että se palvelee lapsia ja nuoria mahdollisimman hyvin koko kunnan alueella. Liikuntatoimen/harrastus palveluita pitää hajauttaa myös kunnan eri alueilla ja eri ikäisille käyttäjäryhmille.

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen niin, että hoitavia käsiä on riittävästi kotona tapahtuvaan asuiseen. Ikäihmiset haluavat olla kotona mahdollisimman pitkään ja siihen tulee olla mahdollisuus. Sitten kun se aika koittaa, että tarvitaan ympärivuorokautista hoitoa, siihenkin pitää olla valinnanmahdollisuus. Ikäihmisten palveluita tulee kehittää myös siten, että on olemassa mahdollisuus saada virikkeellistä ja hyvää toiminnallista elämää. Omaishoitajien jaksamisesta on huolehdittava.

Kunnan talous

Lopuksi vielä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä asiana on kunnan talous ja sen pitäminen kunnossa, jotta kuntalaisten palveluta pystyään järjestämään. Keminmaan asukasluku on juuri pudonnut alle 8000 henkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kunnan tulot tippuvat niin verotuloina, kuin valtionosuuksinakin, jotka on sidottu asukasmäärään. Lisäksi nyt viimeisimpänä suuren uutisena Kemissä Stora Enson tehtaan lakkautus, joka on leskettu merkitsevän 1,4 miljoonan euron verotulojen vähenemistä myös Keminmaasta. Lisäksi kunnan henkilökuntaa on siirtynyt yksityisen palvelukseen n.130-140 henkilöä. Kunnan henkilökuntarakenne on aikoinaan rakentunut huomattavasti suuremmalle henkilökunta-määrälle. Nyt onkin valtuuston päätöksellä käyty yt-menettely ollut ihan tarpeen, jotta saadaan rakenne siihen mikä se tällä hetkellä pitää olla.

Näitä asioita pyrin hoitamaan jatkossakin kuntalaisten hyväksi. Olen ehdolla ja Sinä päätä, kuka hoitaa ja miten kuntamme kehitystä eteenpäin! Joku hoitaa ja Sinä päätä kuka! Ollaan yhteydessä tuulaeilitta@gmail.com.

Jätä kommentti