Veteraanipäivän juhla 27.4.2024 – Blogi Eeva Lääkkö

ARVOISA JUHLAYLEISÖ Keminmaan kunnan puolesta minulla on kunnia tuoda tervehdys tähän kansallisen veteraanipäivän juhlaan. Tässä puheessani nostan esille myös Keminmaan kuntaa koskevaa sotahistoriaa. Aluksi haluan esittää kiitokset Veteraaneille ja Lotille työstä, mitä He ovat tehneet Isänmaan puolesta. Veteraanipäivään liittyy sodan ja kaatuneiden muisteleminen. Meillä suomalaisilla on kaikki syy osoittaa tänä päivänä rakkauttamme ja omistautumistamme isänmaatamme kohtaan. … Lue lisää

Laphan asukastilaisuus Keminmaassa 4.4.2024 – Blogi Eeva Lääkkö

LAPHAN ASUKASTILAISUUS KEMINMASSA 4.4.2024 Käytin seuraavan puheenvuoron:Talouden sopeuttaminen on taitolaji. Se ei tarkoita automaattisesti palvelujen karsimista. Se tarkoittaa prosessien tehostamista, uuden luomista, laajaa näkemystä ja hyvää yhteistyötä. Ennen päätöksiä tulee asiat selvittää perusteellisesti ja erityisesti arvioida päätösten vaikutukset. Lapin hyvinvointialueen johdon tulee esittää täydelliset selvitykset taloudesta ja toiminnasta sekä perustelut ennen kuin yhtään sopeuttamispäätöstä tehdään. Kunnan ja … Lue lisää

Keminmaan Kunnan tilinpäätös 2023 – Blogi Eeva Lääkkö

Keminmaan kunnan viime vuoden tulos oli ylijäämää 3,7 miljoonaa euroa. Kunnan taseessa oleva ylijäämä kasvoi 9.466.644,03 euroon. Lainaa oli asukasta kohden 2.067,30 euroa. Talouden suhteen kunta on vakaalla pohjalla. Kunnalla on suuria investointeja tulossa. Koulukeskuksen/monitoimitalon investointi on tärkeä toteuttaa. Kunnanhallitus hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 26.3.2024 ja jätti sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Kiitos hyvästä … Lue lisää

Kannanotto Länsi-Pohjan keskussairaalan ja Lapin hyvinvointialueen palveluiden puolesta – Blogi Eeva Lääkkö

Lapin hyvinvointialue on toiminut reilun vuoden. Olemme saaneet kuulla tarpeen talouden sopeuttamistoimille. Tämä aiheuttaa huolta sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuudesta asukkaille. Nopeat, ilman vaikutusten ennakkoarviointia tehdyt päätökset voivat aiheuttaa ongelmia koko Lapille. Länsi-Pohjan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys, synnytystoiminta ja erikoissairaanhoidon laadukkaat palvelut turvaavat Lapin hyvinvointialueen palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden kaikille Lapin asukkaille ja ovat koko Lapin ja myös Suomen … Lue lisää

Seurakuntavaalissa voit vaikuttaa – Blogi Eeva Lääkkö

Seurakuntavaalissa voit vaikuttaa tuleviin päätöksiin. Seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja resurssien jakamisesta päättävät seurakunnan luottamushenkilöt kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa. Talouden heikentyessä ei ole sama mihin päättäjät seurakunnan rahoja ohjaavat. Tärkeää on seurakunnan talouden tasapaino, jonka avulla turvataan palvelut, toiminnan jatkuvuus ja omaisuuden hoito.  Seurakunnan varallisuuden hoitamiseen kuuluu metsät ja kiinteistöt. Mitä palveluja ja tehtäviä seurakunnalla on?  Kirkolla … Lue lisää

Keminmaan Kunnan maapoliittinen ohjelma – Blogi Eeva Lääkkö

Keminmaan kunnan maapoliittisella ohjelmalla on suuri merkitys koko kunnan kehittämisessä. Keminmaassa on valtuuston 24.4.2017 hyväksymä Keminmaan kunnan maapoliittinen ohjelma joka koski vuosia 2017-2020. Uutta valtuustokautta koskeva uusi ohjelma tulee lähiaikoina valtuuston päätettäväksi.  Keminmaassa peruskaavat ovat osittain vanhoja, mutta niitä päivitetään määräajoin.  Uuden valtuuston tehtäväksi jää kuntalaisten kannalta monia tärkeitä asioita mm. maapolitiikka ja kaavoitus. Ne vaikuttavat … Lue lisää

Nuorten työpajatoiminta on lähipalvelua – Blogi Eeva Lääkkö

Keminmaan kunnan työpajatoiminta on säilytettävä helposti saavutettavana lähipalveluna. Toiminta vahvistaa elämänhallintaa ja osaamista sekä tukee koulutukseen ja työhön sijoittumista. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien kanssa. Työpaja on hyvä oppimisympäristö, jossa saa aitoja konkreettisia työtehtäviä sekä yksilöllistä valmennusta. Haasteellisessa elämäntilanteessa olevat nuoret tarvitsevat lähipalveluita. Työpajatoiminta on Keminmaassa helposti saavutettavissa. Keminmaan kunta on päättänyt vakinaistaa nuorten työpajatoiminnan nuorisolain 2 §:n … Lue lisää

Sote ja länskän palvelujen turvaaminen – Blogi Eeva Lääkkö

Sote-uudistuksessa tulee turvata Länsi-Pohjan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys pysyvästi. Hallituksen Sote-uudistus uhkaa keskittää ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen vain yhteen sairaalaan siirtymäajan jälkeen. Sote-lainsäädäntöön pitää kirjata toistaiseksi voimassaoleva velvoite säilyttää ympärivuorokautinen yhteispäivystys kahdessa sairaalassa. Tämä pitää huomioida myös tulevan hyvinvointialueen rahoituksessa. Sote-palveluista on suuri huoli, että palvelut toimivat jatkossakin alueellamme. Sote päätöksillä on suuri vaikutus kaikille alueen kunnille. Meidän … Lue lisää

Lasten ja nuorten terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen – Blogi Eeva Lääkkö

Keminmaan kunnassa on sivistyspalveluiden toiminta hoidettu hyvin. Selvitin asiaa ja totesin kuinka hyvää ja arvokasta työtä nyt jo tehdään nuorten hyväksi. Haluan kertoa palveluista, koska moni ei tiedä mitä kaikkea tehtäviä ja palveluita on kunnassamme käytettävissä ja mitä voimme vielä tehdä ja kehittää palveluita. Keminmaan sivistyspalvelut toimii kiusaamisen vastaisessa työssä, lasten ja nuorten terveyden ja … Lue lisää

Keminmaan kunnan elinvoima ja kuntalaisten hyvinvointi – Blogi Eeva Lääkkö

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Sote-uudistuksessa on turvattava kuntalaisten lähipalvelut ja tarvittavien erikoissairaanhoidon palveluiden säilyminen alueella. Kotihoidon ja sosiaalipalveluiden toimivuus turvataan siten, että osaavaa henkilöstöä on riittävä määrä. Kehitetään hyvinvointia edistäviä palveluja vauvasta vaariin. Sote-uudistuksesta huolimatta kuntiin jää paljon tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin, koulutuksen, kulttuurin, liikunnan, teknisentoimen ja elinvoiman ylläpitämisessä. Kunnan uuden valtuuston tulee katsoa … Lue lisää