Laphan asukastilaisuus Keminmaassa 4.4.2024 – Blogi Eeva Lääkkö

LAPHAN ASUKASTILAISUUS KEMINMASSA 4.4.2024 Käytin seuraavan puheenvuoron:Talouden sopeuttaminen on taitolaji. Se ei tarkoita automaattisesti palvelujen karsimista. Se tarkoittaa prosessien tehostamista, uuden luomista, laajaa näkemystä ja hyvää yhteistyötä. Ennen päätöksiä tulee asiat selvittää perusteellisesti ja erityisesti arvioida päätösten vaikutukset. Lapin hyvinvointialueen johdon tulee esittää täydelliset selvitykset taloudesta ja toiminnasta sekä perustelut ennen kuin yhtään sopeuttamispäätöstä tehdään. Kunnan ja … Lue lisää

Keminmaan Kunnan tilinpäätös 2023 – Blogi Eeva Lääkkö

Keminmaan kunnan viime vuoden tulos oli ylijäämää 3,7 miljoonaa euroa. Kunnan taseessa oleva ylijäämä kasvoi 9.466.644,03 euroon. Lainaa oli asukasta kohden 2.067,30 euroa. Talouden suhteen kunta on vakaalla pohjalla. Kunnalla on suuria investointeja tulossa. Koulukeskuksen/monitoimitalon investointi on tärkeä toteuttaa. Kunnanhallitus hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 26.3.2024 ja jätti sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Kiitos hyvästä … Lue lisää

Kannanotto Länsi-Pohjan keskussairaalan ja Lapin hyvinvointialueen palveluiden puolesta – Blogi Eeva Lääkkö

Lapin hyvinvointialue on toiminut reilun vuoden. Olemme saaneet kuulla tarpeen talouden sopeuttamistoimille. Tämä aiheuttaa huolta sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuudesta asukkaille. Nopeat, ilman vaikutusten ennakkoarviointia tehdyt päätökset voivat aiheuttaa ongelmia koko Lapille. Länsi-Pohjan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys, synnytystoiminta ja erikoissairaanhoidon laadukkaat palvelut turvaavat Lapin hyvinvointialueen palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden kaikille Lapin asukkaille ja ovat koko Lapin ja myös Suomen … Lue lisää

Seurakuntavaalissa voit vaikuttaa – Blogi Eeva Lääkkö

Seurakuntavaalissa voit vaikuttaa tuleviin päätöksiin. Seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja resurssien jakamisesta päättävät seurakunnan luottamushenkilöt kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa. Talouden heikentyessä ei ole sama mihin päättäjät seurakunnan rahoja ohjaavat. Tärkeää on seurakunnan talouden tasapaino, jonka avulla turvataan palvelut, toiminnan jatkuvuus ja omaisuuden hoito.  Seurakunnan varallisuuden hoitamiseen kuuluu metsät ja kiinteistöt. Mitä palveluja ja tehtäviä seurakunnalla on?  Kirkolla … Lue lisää

Lapin Soten/hyvinvointialueen Tommin faktat OSA 2, Ongelmat, haasteet ja sudenkuopat – Blogi Tommi Lepojärvi

A. Hallinto, talous ja byrokratia 1. Hallinnon moniportaisuus lisääntyy, esimiehiä tulee enemmän, alaisten määrä kasvaa, jolloin tehtävien vaativuus kasvaa ja palkat nousevat. Vrt. poliisihallinnon uudistuksen säästöt menivät moniportaisuuden vuoksi johtajien tehtävien vaativuuden lisääntymisen takia palkkojen korotuksiin. Hallinnon moniportaisuus verrattuna nykyiseen: Tavanomaisesti monessa kunnassa on 3-4-portainen hallinto (kunnanjohtaja, toimialajohtaja, työnjohtaja/esimies, työntekijä). Esim. Helsingissä on pormestari, kullakin toimialalla apulaispormestari, … Lue lisää

Mikko Lampela – Aluevaalit 2022 vaaliteemat blogi

LÄHIPALVELUT Pidän tärkeimpänä asiana sitä, että jokaisessa kunnassa pitää olla sosiaali- ja terveydenhuollon asema, joissa on riittävä määrä ammattilaisia hoitamassa ihmisten asioita. Niiden turvaamiseksi tarvitaan uusia joustavampia toimintatapoja, esimerkiksi aukioloajat, ilta- ja viikonloppuvastaanotot sekä toimivat digitaaliset palvelut. IKÄIHMISET JA HOIVA Olen omassa perheessäni seurannut läheltä ikäihmisten ja vammautuneen ikäihmisen sekä etäomaishoitajan elämää. Tässä arjessa tärkeään … Lue lisää

Turvataan hyvinvointi koko Lapin alueella osa 2 – Blogi Marjo Appelgrén

Osa 2. Tärkeimmät vaaliteemani: 1. Lapissa tulee olla kaksi ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaa. Näin hoitojonot pysyvät kohtuullisina. Lapsiperheet tarvitsevat lähelle synnytyssairaalan. Sairaala tuo alueelle elinvoimaa, hoitoalan työpaikkoja ja harjoittelupaikat opiskelijoille. Resurssit on jaettava järkevästi sairaaloiden kesken ja varoja on käytettävä viisaasti. 2. Hoitajapula on näkyvissä. Hoitajien palkkausta on kehitettävä työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Työhyvinvointia … Lue lisää

Turvataan hyvinvointi koko Lapin alueella osa 1 – Blogi Marjo Appelgrén

En aio jakaa lehtimainoksia (muutama lehti-ilmoitus tulee), vaan pyrin tekemään kampanjan hiilineutraalisti, eli sähköisesti. Minua ei löydä ”pelipaikoilta” jakamassa lehtisiä vallitsevan koronan vuoksi. Näin teen osani kaikkien hyvinvoinnin turvaamiseksi, sekä omani, että muiden. Terveys ja vastuullisuus ensin. Pieni esittely, mutta lyhyesti. Olen suurperheen äiti. Perhe ja ystävät ovat minulle tärkeitä. Olen ollut myös omaishoitajana. Nykyisin … Lue lisää

Aluevaalit 2022 Palvelut siellä missä sattuu, ei ihan missä sattuu – Blogi Tuula Eilittä

Olemme aluevaalin kynnyksellä. Vielä mietimme, mitä aluevaali tarkoittaa, vastahan olivat kuntavaalit. Tulevat aluevaalit ovat ensimmäiset laatuaan. Tähän asti jokaisessa kunnassa on päätetty oman kunnan sotepalvelut omien kunnan viranhaltioiden esityksestä ja luottamushenkilöiden toimesta. Kunnissa hyvinvointilautakunta on päättänyt soteasioista tarvittaessa kunnanhallituksen ja -valtuuston kanssa. Nyt tilanne on toinen. Valtakunnassamme on valmisteltu ja selvitelty 15-20 vuoden ajan soteuudistusta. Olen … Lue lisää

Lapin Soten/hyvinvointialueen Tommin faktat OSA 1 – Blogi Tommi Lepojärvi

Olen ehdolla aluevaaleissa tulevaan Lapin hyvinvointialueeseen. Vaalit pidetään tammikuussa. Kyseessä on suurin kuntia ja kuntalaisia koskeva uudistus vuosikymmeniin. Ei siis mikään vähäpätöinen pikku jutska. Jaan tähän seinälleni lähiaikoina muutaman Sotea ja hyvinvointia koskevan postauksen. Tässä ensimmäisessä kerron mikä minun kokemukseni on Sotesta. Seuraavissa postauksissani kerron mitkä mielestäni ovat tärkeimmät uuden hyvinvointialueen asiat. Tulen niitä voimakkaasti ajamaan, mikäli … Lue lisää