Aluevaalit 2022 Palvelut siellä missä sattuu, ei ihan missä sattuu – Blogi Tuula Eilittä

Olemme aluevaalin kynnyksellä. Vielä mietimme, mitä aluevaali tarkoittaa, vastahan olivat kuntavaalit. Tulevat aluevaalit ovat ensimmäiset laatuaan. Tähän asti jokaisessa kunnassa on päätetty oman kunnan sotepalvelut omien kunnan viranhaltioiden esityksestä ja luottamushenkilöiden toimesta. Kunnissa hyvinvointilautakunta on päättänyt soteasioista tarvittaessa kunnanhallituksen ja -valtuuston kanssa.
 
Nyt tilanne on toinen. Valtakunnassamme on valmisteltu ja selvitelty 15-20 vuoden ajan soteuudistusta. Olen itsekin työskenneltyäni terveydenhuollon tehtävissä ja siellä asiaa on pohdittu moneen kertaan, mitähän muutos tulee käytännössä merkitsemään.
 
Nyt on päätetty tietynlainen soteuudistuksen malli ja siinä päätösvalta siirtyy kunnasta alueellisille toimielimille. Päätöksenteko siirtyy hyvinvointialueen valtuustolle ja hallitukselle. Tuleva aluevaltuusto valitsee toimintamuodon, ja päättää soteasioiden hoitamisesta. Hyvinvointialueen valmistelijat tekevät esitykset ja aluevaltuusto tekee myöhemmin isot ja kauaskantoiset päätökset ensimmäisessä kokouksessaan. Nyt valitaan aluevaltuutettuja eli meille jokaiselle todella tärkeitä päätöksiä tekeviä edustajia. Nyt on tärkeää valita aluevaltuustoon henkilöitä, jotka tietävät ja osaavat tehdä hyviä päätöksiä meitä kaikkia koskevissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.
 
Otsikossa on hyvä määrittely palveluiden suhteen. Mielestäni Lapin maakunnan alueella tarvitaan kaksi ympärivuorokautista päivystystä tekevää sairaalaa, sekä synnytyksiä hoitavia sairaaloita. Meri-Lapin alueelle on todella tärkeää, että täällä on ympärivuorokautinen päivystävä keskussairaala turvaamassa alueemme laajan teollisentuotannon ja raskaan liikenteen solmukohdan tarpeita.
Kemi-Tornion teollinen kokonaisuus on koko Suomen viennistä n. 8 % ja Meri-Lapin bruttokansantuote on noin 2/3 koko Lapin bruttokansantuotteesta. Alueen teollisuuden selkärangan muodostavat teräs, metalli, puunjalostus ja konepajateollisuus.
 
Näiden elämämme selkärankojen turvaamiseksi tarvitsemme alueellemme ympärivuorokautisen päivystävän sairaalan laajoine toimintoineen.
Uuden soteorganisaation on turvattava sotepalveluja tarjoava palvelurakenne jokaiseen kuntaan vauvasta vaariin. Nämä palvelut turvaavat sen, että ikäihmiset pystyvät asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon turvin tuetaan kotona asuminen, mikä on kuitenkin inhimillisesti ja taloudellisestikin parempi vaihtoehto kuin laitoshoito. Sitten kun kotona asuminen käy mahdottomaksi, tuettu palveluasuminen on oltava jokaisen mahdollisuus valita omasta kotikunnasta.
 
Henkilöstö on tärkein voimavara tässä työssä – nyt on turvattava henkilöstön asema.
 
Koko Lapin alueen tasapuolinen kehittäminen ja palveluiden järjestäminen on meidän kaikkien etu. Pidämme huolen koko Lapin alueesta ja ennen kaikkea alueen ihmisistä ja palveluista.

Jätä kommentti